Risker

Det är idag mycket populärt att använda sig utan någon av flera möjliga metoder för att förstora läpparna, dvs att utföra någon form av läppförstoring. Eftersom vissa av metoderna innebär kirurgiska ingrepp i kroppen så är det inte en helt riskfri behandling. För att ge dig en förståelse för de risker som det innebär att man utsätter sig för när man genomgår en läppförstoring publicerar vi nedan en sammanfattning av dessa risker.

Risken med läppförstoring – infektion, blåmärken, svullnad mm

Inledningsvis kommer dina läppar att svullna upp ganska kraftigt direkt efter ingreppet. Som regel brukar denna svullnad sitta i upp till en vecka. I vissa fall släpper svullnaden efter läppförstoring redan efter några dagar. En del upplever att det gör mycket ont direkt efter ingreppet. Beroende på hur erfaren och duktig personen som gör ingreppet är så kan man också ibland råka ut för att blodcirkulationen i läppen störs i samband med att ingreppet utförs. Detta kan leda till att delar av vävnaden på den plats med minskad blodcirkulation drabbas av nekros – att vävnaden dör. Nekros kan i sin tur bidra till ärr.

Risker med läppförstoring - ärr. stelhet och blåmärken
Risker med läppförstoring – ärr. stelhet och blåmärken

Det händer ibland att man drabbas av infektioner i samband med implantat i läpparna vid läppförstoring. Detta kan göra det nödvändigt att ta ut implantaten igen.

Ärr kan uppstå i samband med ingreppet, dock är det sällsynt om du väljer en klinik med erfaren personal.

Om man använder sig av icke-naturligt material som implantat så kan läpparna ibland upplevas som stela och hårda efter läppförstoringen. Eget kroppsfett är att föredra som material för implantat i läpparna vid en läppförstoring. Stelheten i läpparna kan medföra att känslan i läpparna förändras och ibland förekommer också känselnedsättning hos en del patienter. Denna känselnedsättning i läpparna kan vara borde kort- och långvarig. Dock är det sällsynt med långvarig nedsättning av känsel i läpparna.

Blåmärken kan också uppstå efter en läppförstoring. I normala fall försvinner dessa blåmärken efter 1-2 veckor. Läkningsprocessen för blåmärken kan skyndas på med hjälp av att använda ispåsar.

Det slutliga resultatet av en läppförstoring ser man sällan innan det 3-4 månader efter ingreppet, något som kanske kan ses som en risk i sig. Så det är viktigt att inte få panik eller bli för besviken innan fyra månader passerat sedan läppförstoringen genomförts.

Riskerna med läppförstoring ökar med komplexiteten i själva ingreppet som behöver göras. Ju mer komplicerad läppförstoringen är desto större är i regel risken för fel och komplikationer. När du känner sig osäker bör du konsultera din mottagning eller klinik och börja med att genomföra en så enkel metod som möjligt för att förstora läpparna. Det kan också vara smart att välja en metod som endast ger en tillfällig effekt vid första gången.

 

Komplett guide till läppförstoring